Fællesbestyrelsesmøde
d.24.2.2010
kl.19.00-21.30
 
Tilstede: Bo, Lene R., Trine, Tina, Brøns, Peter, Per, Johanna, Lene B., Søren,
Karen Margrethe Eriksen (til stede ved punkt 1)
Fraværende: Marianne, Hanne, Bjarke, Andreas
 
Punkt: 1
Fælles ledelse Sparkær – Mønsted (60 min.)
Ansvarlig:
Karen Margrethe, Tina og Trine
Sagsfremstilling:
Opdatering fra mødet i arbejdsgruppen bestående af Karen Margrethe Eriksen, Trine og Tina fra Sparkær, Henrik og Eva fra Mønsted.
Bestyrelsesvalg foråret 2010.
Bemærkninger:
Karen Margrethe Eriksen gennemgik beskrivelsen af forslaget omkring fælles ledelse af Mønsted Skole og Sparkær LBO og besvarede spørgsmål stillet af bestyrelsen. Derudover blev kataloget over bekymrende spørgsmål gennemgået og diskuteret.
Beslutning:
Der afholdes møde i arbejdsgruppen 25/2 samt forældremøde for begge skolers forældre 3/3.
 
 
Punkt: 2
Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig:
LB
Sagsfremstilling:
 
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Referat godkendt
 
 
 Punkt: 3
Orientering (15 min.)
Ansvarlig:
Elevråd, SH, Johanna, Per, Øvrige
Sagsfremstilling:
LB:
Johanna:
Per:
Øvrige: Tina – Børne- og kulturhus svar
Bemærkninger:
Lene: Lene er konstitueret skoleleder fra 1/2 med hjælp fra 2 skoleledere fra de 2 øvrige LBO i kommunen. Der forventes et underskud på i omegnen af 300.000 kr. for 2009. Carsten er stoppet på skolen fredag inden vinterferien. Ole er delvis raskmeldt indtil videre på nedsat tid, og der er for tiden 2 tidsbegrænsede medhjælpere. Til store lejrskole er der trukket lod blandt forældrene og udvalgt 7 forældre som medhjælpere. Åbent hus på skolen torsdag d. 25., fredag d. 26. og lørdag d. 27. marts.
Johanna: Problemer med sygdom i børnehaven p.g.a. indeklimaet. Vikar i børnehaven ansættes snarest.
Per: Arbejdstilsynet har været i SFO, og der var en del påbud bl.a. p.g.a. støjgener og for mange børn i lokalerne. Der er ved at blive lavet en plan for lukkedage – disse er nødvendige, da der er lang åbningstid.
Tina: Der er kommet et afslag på ansøgningen om et Børne- og kulturhus i Sparkær, men der arbejdes videre i gruppen.
Beslutning:
 
 
   
Punkt: 4
Værdigrundlag (10 min.)
Ansvarlig:
Johanna og Bo
Sagsfremstilling:
Kommentar til forslag fra arbejdsgruppen. Evt. vedtagelse af forslag og plan for fremtidig præsentation for forældregruppen (f.eks. på forældremøder). Se vedhæftede bilag.
Bemærkninger:
Værdigrundlaget er udarbejdet så det er overordnet og overskuelig.
Beslutning:
Værdigrundlaget er godkendt og bliver lagt på hjemmesiden.
 
      
Punkt: 5
Søløvens ferieplan (10 min.)
Ansvarlig:
Johanna
Sagsfremstilling:
Brev til forældre fra område 8 omkring lukkedage og pasning i ferierne. Se vedhæftede bilag
Bemærkninger:
Tanken er at forældrene aktivt skal tilmelde børnene, hvis der er pasningsbehov i ferieperioderne for ikke at spilde personaletimer på dage, hvor der er få børn.
Beslutning:
Ferieplanen er godkendt og udsendes til forældrene snarest.
 
 
Punkt: 6
Skolemad (15 min.)
Ansvarlig:
Lene Riis
Sagsfremstilling:
Arbejdsgruppen har haft møde med plejehjemmet om en madordning.
Bemærkninger:
Der arbejdes på en ordning med mad en gang om ugen, hvor der bestilles og betales for en længere periode ad gangen.
Beslutning:
 
 
 
Punkt: 7
Ture ud af huset i Klub (15 min.)
Ansvarlig:
Tina
Sagsfremstilling:
Vi har fået en henvendelse fra en forælder, som er lidt utilfreds med, at Klubben lukker helt ned, når de skal ud af huset. Derfor er der ikke pasning for dem, der ikke skal med på tur.
Se vedhæftede bilag.
Bemærkninger:
Klubben er ikke et pasningstilbud men et fritidstilbud. Som det er nu er ordningen, at hvis minimum halvdelen er tilmeldt en tur bliver turen til noget, og klubben er lukket for de øvrige børn. Der er ca. en tur i måneden, og hvis der skal være åben i klubben alle disse dage, vil turene ud af huset ikke kunne lade sig gøre. Der holdes fast i den nuværende ordning.
Beslutning:
Tina skriver et svar til den pågældende forælder.
 
 
Punkt: 8
Undervisningstilbud til særligt begavede børn (15 min.)
Ansvarlig:
LB
Sagsfremstilling:
En arbejdsgruppe er kommet med tre forslag til, hvordan man kan gøre noget for de særligt begavede børn i kommunen. Vi skal lave et svar på, hvad vi synes er den bedste løsning.
Se vedhæftede bilag.
Bemærkninger:
Kort diskussion.
Beslutning:
 
 
 
Punkt: 9
EVT.
Ansvarlig:
Alle
Sagsfremstilling:
Fællesmødet med Mønsted d. 8. marts forsøges aflyst, da vi næsten lige har mødtes, og der er andre møder omkring fælles ledelse.
Bemærkninger:
 
Beslutning:
 
 
Dagsorden udarbejdet af Tina & Lene d. 11.2.2010
 
Næste møde i fællesbestyrelsen tirsdag d. 15. marts
 
Lene Riis medbringer brød.
 
Referent: Søren Bundgaard