Referat af Fællesbestyrelsesmøde
d.18.1.2010
kl.19.00-21.30
 
Tilstede: Trine, Peter, Lene, Bo, Tina, Hanne, Johanna, Søren H, Per
Fraværende: Søren B, Marianne, Brøns, Andreas, Bjarke
 
Punkt: 1
Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig:
SH
Sagsfremstilling:
 
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Referat godkendt
 
 
Punkt: 2
Orientering (15 min)
Ansvarlig:
Elevråd, SH, Johanna, Per, Øvrige
Sagsfremstilling:
Elevrådet:
SH
Johanna:
Per:
Øvrige:
Bemærkninger:
Skoleleder:
Nye skemaer er lavet, og lærerne har haft dem hjemme til gennemsyn. Anna Thomsen kommer tilbage fra barsel pr. 1.2 og dette er ensbetydende med at Didem holder.
Ole er sygemeldt, dog er Allan blevet raskmeldt. Benny er i jobpraktig 3-4 uger. Søren har lavet undervisningsmiljøvurdering i december og resultatet bliver lagt på hjemmesiden senest den 1.2
 
Søløven: Venter på rensning/servicering af ventilationsanlægget. Dansk bygningsanalyse har været for at undersøge børnehaven, men der foreligger ikke noget resultat endnu. Karina sygemeldt, og dette er ensbetydende med at Hanne er sammen med de yngste, mens Daniel og Solveig er inde som vikar.
Johanna færdig med modul i akademiuddannelse og er klar til nyt modul
 
SFO/KLUB: Venter på normale tilstande, hvor alle er kommet tilbage fra ferie her i det nye år (skulle gerne ske onsdag). Så er pengene fra julemarkedet brugt på brætspil, playstation spil og wii incl spil.
Beslutning:
 
 
 
Punkt: 3
Principper (30 min)
Ansvarlig:
SH
Sagsfremstilling:
På det seneste møde blev de vedlagte principper ikke færdigbehandlet. Det rettes der op på nu. Se vedhæftede bilag.
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Vedligeholdelse af de fysiske rammer: Er rettet til og godkendt
 
Principper for samarbejde: Rettet til og godkendt
 
Bevægelsespolitik: Rettet til og godkendt
 
Orden og samværsregler: Skal tilføjes at brugen af mobiltelefoner ikke må finde sted i skoletiden.
Eleverne må først komme på skolen 10 minutter inden skolen begynder.
Søren retter til.
 
 
Punkt: 4
Ledelsessituationen (20 min)
Ansvarlig:
Tina
Sagsfremstilling:
 
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Ikke noget nyt siden sidst. Situationen debatteret og der indkaldes til ekstramøde først i februar.
   
 
Punkt: 5
Økonomi (10 min)
Ansvarlig:
SH
Sagsfremstilling:
Der er hensigtsmæssigt med en lille status på budgetåret 2009. Det endelige regnskab er ikke færdigt, men økonomien, som den ser ud pt. gennemgås kort. Se vedhæftede bilag.
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Økonomien gennemgået.
 
 
Punkt: 7
Forældremøde i børnehaven
Ansvarlig:
Johanna
Sagsfremstilling:
 
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Afholder forældremøde den 11.2. Der skal være valg til forældrerådet.
Trine fortæller om bestyrelsesarbejdet.
Forældrene ud i grupper.
Har man ting til dagsordenen skal man give besked til Johanna hurtigst muligt.
 
 
Punkt: 8
Madordning i børnehaven
Ansvarlig:
Johanna
Sagsfremstilling:
 
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Hele kommunen har søgt dispensation.
Ved ikke hvordan det ender, så situationen afventes.
 
 
Punkt: 9
EVT.
Ansvarlig:
Alle
Sagsfremstilling:
 
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Forespørgsel ang. lukkedagene i sfo’en. Blev forklaret at sfo’en kun må have åbnet 1528 timer pr. skoleår, blev de placeret i forbindelse med skoleferierne i stedet for at ligge dem på tilfældige dage. Næste skoleår er det ikke sikkert at dagene kommer til at ligge som de gør i indeværende skoleår.
 
 
 
Dagsorden udarbejdet af Tina & Søren d.14.1.2010
 
Referent: Per