Fællesbestyrelsesmøde
d. 17. 6. 2010
kl. 19.00-21.30
 
Tilstede: Trine, Tina, Bo, Brøns, Lene R, Per, Johanna, Hanne, Lene B, Søren
Fraværende: Peter, Marianne, Andreas, Bjarke
 
 
Punkt: 1
Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig:
LB
Sagsfremstilling:
 
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Referat godkendt
 
 
 Punkt: 2
Orientering (20 min.)
Ansvarlig:
Elevråd, LB, Johanna, Per, Øvrige
Sagsfremstilling:
LB:
  • Næste skoleår
  • Skolekøkken
  • Bornholm
  • Pæd. leder
Johanna:
Per:
Øvrige:
Tina/LB – orientering fra Budgetmødet
Tina – orientering fra SUS (skoleudviklingssamtale)
Tina – nyt omklædningsrum
Bemærkninger:
LB: Ny pedelmedhjælper hjælper Ole i 4 uger – kan evt. forlænges med ½ år. Skolekøkkenet er ved at ligne sig selv efter branden. Den første fælles Bornholmertur for Mønsted og Sparkær har været afholdt for nylig, og det gik godt. Ansættelsen af pædagogisk leder er udsat, og der forventes en ansættelse pr. 1/11.
Johanna: Der arbejdes stadig på børnehavens legeplads. 13 børnehavebørn skal i skole efter sommerferien.
Per: Der starter muligvis en ny medarbejder pr. 1/8. Der arbejdes med at lave et forventet regnskab.
Tina: På grund af dårlig økonomi og besparelser vil der være budgetopfølgning hver måned samt ansættelsesstop i Viborg Kommune. Der spares desuden meget på skolebibliotekerne. Der har været afholdt skoleudviklingssamtale sammen med Mønsted Skole. Der er lavet en forespørgsel på en pris på et ekstra omklædningsrum
Beslutning:
 
 
   
Punkt: 3
Høring Ferieplan 2011/12 (10 min.)
Ansvarlig:
LB
Sagsfremstilling:
Der er kommet et udkast til en ferieplan for skoleåret 2011 – 2012. Det er sendt ud i høring i alle bestyrelser (se bilag – høringsbrev + feriekalender).
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Der skrives et høringssvar hvor den sene start efter nytår bemærkes – kan evt. byttes med mandag d. 4/6 (dagen før Grundlovsdag).
 
      
Punkt: 4
Forældremøder (15 min.)
Ansvarlig:
Tina – LB
Sagsfremstilling:
Vi har et princip for forældremøder hvori der står, at der skal afholdes to forældremøder om året. Forårsforældremødet skal planlægges af kontaktforældrene sammen med klasselæreren. I flere klasser har man i år valgt at droppe forældremødet eller slå det sammen med et klassearrangement. Skal vi have revideret princippet? (se bilag – princip forældresamarbejde)
Bemærkninger:
Nogle forældre har undret sig over, at der ikke har været afholdt forældremøde i foråret. Nogle klasser har afholdt mødet, og andre klasser har ikke afholdt forældremødet bl.a. på grund af manglende punkter.
Beslutning:
Lene sørger for at klasselærerne finder ud af om der er behov for at afholde forældremøde i foråret. Principper revideres evt. i samarbejde med Mønsted.
 
 
 
Punkt: 5
LBO bladet (10 min.)
Ansvarlig:
Brøns – LB
Sagsfremstilling:
Vi har indtil nu lavet et LBO blad. Det skal udkomme 3 gange om året. I år har det knebet lidt med at overholde deadlines, og økonomien siger også, at det ikke er alle annoncører, der får betalt, så hvordan griber vi dette blad an til næste skoleår?
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Brøns fortsætter med at være ansvarlig for opsætning og Trine Panduro er skolens kontaktperson næste skoleår. LBO bladet skal fremover også være på skolens hjemmeside. Bo er ansvarlig for annoncer og økonomi, og han er ekstra påpasselig med at få indkrævet penge fra annoncørerne. Der kan evt. være andet indhold, så det ikke kun handler om skole og børnehave. Oplaget sænkes en smule, da der normalt er en del i overskud.
 
 
Punkt: 6
Kontaktpersoner i klasserne (10 min.)
Ansvarlig:
LB
Sagsfremstilling:
Vi har haft en ordning, hvor der i hver klasse, i SFO og børnehaven er en repræsentant fra bestyrelsen med til forældremøderne for at orientere om ting fra bestyrelsen og for at tage referat. Hvordan griber vi denne ordning an efter sommerferien?
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Kontaktforældrene sørger for at der bliver taget referat til forældremøderne. Fremover er der ikke en kontaktperson fra bestyrelsen i hver klasse.
 
 
Punkt: 7
Solpolitik (10 min.)
Ansvarlig:
Johanna
Sagsfremstilling:
Børnehaven har lavet en solpolitik (se bilag – solpolitik)
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Solpolitik er godkendt.
 
 
Punkt: 8
Skolemad (10 min.)
Ansvarlig:
Lene Riis – LB
Sagsfremstilling:
Vi har siden påskeferien haft en madordning med plejehjemmet. Der har været stor tilslutning. Hvad tænker I som forældrevalgte om denne ordning og om menuen? Skal vi forsøge at få ordningen til at fortsætte efter sommerferien? 
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Ordningen skal fortsætte efter sommerferien
 
 
Punkt: 9
EVT.
Ansvarlig:
Alle
Sagsfremstilling:
Næste møde for den nye bestyrelse er d. 19. august kl. 19 på Mønsted Skole.
Bemærkninger:
 
Beslutning:
 
 
Dagsorden udarbejdet af Tina & Lene d. 09.06.10
Brøns medbringer brød.
 
Referent: Søren Bundgaard