Møde vedr. Skolebestyrelsen
Deltagere:
Uds. dato:
17.december 2010
Forældrerepræsentanter: Eva Birgitte Støttrup Hancock, Henrik Virenfeldt, Mette Danielsen, Tina Blendstrup, Bo Hessellund Carstens, Trine Poulsen og Lene Riis
Møde nr.:
3
fællesbestyrelsen
Mødedato:
16. December 2010
Medarbejder-repræsentanter: Lene Bundgaard & Louise Møller Hansen
Kl. (til-fra):
18.00 - 19.00
Elevråd: Anne-sophie, Anne
Sted:
Lærerværelset Sparkær
Jakob Busch (ref.)
Ref.dato:
 
Afbud: Lene Riis, Eva Birgitte Støttrup
 
 
 
 
 
 
Dagsorden:
Referat:
 
 
1.                                       
Godkendelse af referat fra sidste møde
 
 
 
2.                                       
Meddelelser
            Orientering fra formanden
            Orientering fra Skolelederen
             
Formanden: Formand og Lene Bundgaard har været i Funder/Kragelund og orientere om fælles ledelse.
Skoleleder: Dialogmøde på Sødalskolen. Emner: inklusion, skole-hjem-samarbejde.
Skolechefen er stoppet, ny skal starte til februar
4 ledere i lederteamet begynder på diplommodulet ”Professionel teamledelse i VK” i januar
Valg til fællesbestyrelse: resultatet er meldt ud på skoleintra
 
 
3.                                       
Nyt fra elevrådet
Elevrådet Mønsted:
Elevrådet har delt arbejdet op, så de arbejder i forskellige arbejdsgrupper.
Arbejder med at få indført en kiosk på Mønsted skole. Denne skal i første omgang sælge grov-toast.
Elevrådet planlægger trivselsdag 4. Marts. Elevrådet spiller selv en aktiv rolle i dagen.
Elevrådet planlægger arrangementer for de forskellige afdelinger
Indskoling: fastelavnsfest
Mellemtrin: sodavandsdiskotek
Udskoling: Grill-fest
Elevrådsrepræsentanterne fra Sparkær havde sendt afbud til mødet.
 
 
4.                                       
Åbningstider i børnehaven/Johanna Schmidt er inviteret til dette punkt
Forslag fra børnehaven:
Man.-tors. 6.20-16.35
Fre. 6.20-15.50
Fællesbestyrelsen godkender forslag
 
 
 
5.                                       
Godkendelse af principper for nedsættelse af et forældreråd i børnehaven/se bilag
Dialog om valgperioden for børnehavens repræsentant.
Ændring til Pkt. 4: Det fra børnehavens valgte forældrebestyrelsesmedlem sidder med ved fællesbestyrelsens møder.
Fællesbestyrelsen godkender forslaget med ændring
 
 
 
6.                                       
Medieplan/Lene Riis
Dialog om Facebook. Der er en aldersgrænse på 13 år for at oprette en profil.
Ændring: Børnene må ikke benytte facebook i SFO-klub
Fællesbestyrelsen godkender forslaget med ændring.
 
 
7.                                       
Økonomi/SBO
Forventet resultat for sparkær LBO og Mønsted skole og SFO gennemgået.
 
 
 
8.                                       
Eventuelt 
 
 
 
 
 
Forplejning:
Sparkær Skole