Fællesbestyrelsesmøde
d. 15. 4. 2010
kl. 19.30-21.30
 
Tilstede: Trine, Tina, Lene R., Bo, Brøns, Hanne, Johanna, Lene B., Per, Søren B.
Fraværende: Peter, Marianne
 
Punkt: 1
Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig:
LB
Sagsfremstilling:
 
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Referat godkendt
 
 Punkt: 2
Orientering (20 min)
Ansvarlig:
Elevråd, SH, Johanna, Per, Øvrige
Sagsfremstilling:
LB:
Johanna:
Per:
Øvrige:
Tina: Mødet i ansættelsesudvalget
Bemærkninger:
LB: Charlotte har fået andet job i kommunen fra næste skoleår, og der vil snarest blive overflyttet en lærer fra en anden skole. Der udsendes forældrebrev omkring ovennævnte fredag d. 16. april. På Sparkær Skole er vi blevet skåret fra 1 til 0,8 stilling til enkeltintegrerede elever. Tirsdag d. 13. april kom der et stort sparekatalog fra Viborg Kommune, hvor der var mange forslag til besparelser på børne/unge-området. Tirsdag d. 20. april kommer Børne- og ungeudvalget på besøg på skolen for at snakke med ledelsesteamet samt Børne- og kulturhus-gruppen.
Johanna: Der er fjernet skimmelsvamp i børnehaven og forhåbentligt kan børnehaven flytte I egne lokaler først i maj. Børnetallet i børnehaven er faldende de kommende år (2009: 43 børn, 2010: 37 børn, prognosen for 2011 og 2012: 33 børn). Det faldende børnetal gør, at der er et overforbrug af personaletimer. Henriette har været sygemeldt den sidste måned, men starter op i næste uge på nedsat tid og hæves gradvis til normalt timetal. Der arrangeres arbejdsdag for forældre på legepladsen i maj måned. Børnehavebesparelser var også nævnt i kommunens sparekatalog.
Per: SFO er blevet skåret i timetal. Arbejdstilsynet har været på besøg i SFO/klub og har påtalt plads- og støjproblemer. Mette har sagt op pr. 1. juni.
Tina: Der har været møde i ansættelsesudvalget. Der er flere ansøgere og der kaldes 3 til samtaler i næste uge.
Beslutning:
 
   
Punkt: 3
Lys i øjnene 2 ( 20 min)
Ansvarlig:
LB
Sagsfremstilling:
Der er kommet et udkast til en ny udgave af Lys i øjnene som vi skal have lavet et høringssvar til (se bilag).
Bemærkninger:
Der er mange fine visioner i udkastet, men det giver ikke mening set i sammenhæng med sparekataloget.
Beslutning:
Lene B. skriver et kort svar udfra ovenstående bemærkninger.
   
Punkt: 4
Timefordelingsplanen 2010/11 (15 min)
Ansvarlig:
LB
Sagsfremstilling:
Orientering omkring hvordan timefordelingsplanen kommer til at se ud til næste skoleår og drøftelse af denne.
Bemærkninger:
Timefordelingsplanen blev gennemgået og spørgsmål blev besvaret.
Beslutning:
 
 
Punkt: 5
Skolefest (10 min.)
Ansvarlig:
LB
Sagsfremstilling:
Skolefesten var denne gang flyttet til foråret. Hvordan var det? Hvornår skal festen ligge til næste år? Forslag fra lærerne.
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Skolefesten flyttes tilbage til efteråret.
 
 Punkt: 6
Bestyrelsens økonomi (10 min.)
Ansvarlig:
LB
Sagsfremstilling:
Bestyrelsen har en sum penge afsat på regnskabet. Det ser ikke for godt ud med den konto. Kort orientering fra LB.
Bemærkninger:
Budgettet er ikke så galt som først antaget, da der er betalt noget som ikke skulle betales.
Beslutning:
 
 
Punkt: 7
EVT.
Ansvarlig:
Alle
Sagsfremstilling:
 
Bemærkninger:
 
Beslutning:
 
 
Dagsorden udarbejdet af Tina & Lene d. 09.04.2010
 
Næste møde: Onsdag d. 26. maj
 
Brøns medbringer brød
 
Referent: Søren Bundgaard