Fællesbestyrelsesmøde
d. 15. 3. 2010
kl. 19.00-21.30
 
Tilstede: Lene R, Bo, Peter, Tina, Brøns, Marianne, Per, Lene B, Johanna, Søren
Fraværende: Trine, Hanne, Bjarke, Andreas
 
 
Punkt: 1
Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig:
LB
Sagsfremstilling:
 
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Referat godkendt
 
 
 Punkt: 2
Orientering (20 min)
Ansvarlig:
Elevråd, LB, Johanna, Per, Øvrige
Sagsfremstilling:
LB: Der har været afholdt forældremøde for Sparkærs 6. klasse på Mønsted Skole forud for skoleskiftet efter 6. klasse.
Næste skoleår ser ud til at hænge sammen økonomisk, hvis vi fortsætter med nuværende personalebemanding.
Emneuge i uge 12 forud for skolefesten torsdag d. 25. marts.
Store lejrskole nærmer sig. Der er sendt seddel ud til forældre omkring betaling, og der er arrangeret møde med de forældre, der skal deltage.
Der er indsendt høringssvar omkring fælles ledelse.
Johanna: Der er netop ansat 2 pædagoger i børnehaven. Børnehavebørnene er ikke længere i medborgerhuset p.g.a. indeklima. Der forventes en afklaring omkring hvad der skal ske i børnehaven inden udgangen af uge 11. Det er en hastesag, bl.a. fordi børnene ikke er indhegnet, når de er udenfor og fordi der er sygdom blandt personalet.
Per: Arbejdstilsynet kommer snart igen. Der arbejdes på at arrangere en påskefrokost for alle SFO- og SFO-klub børn.
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Bestyrelsen skubber på, så der sker noget med hensyn til børnehaven.
 
 
Punkt: 3
Undervisningsmiljøvurdering (10 min)
Ansvarlig:
LB
Sagsfremstilling:
Orientering omkring den undervisningsmiljøvurdering, der blev lavet i december måned i alle klasser.
Bemærkninger:
Lene fremlagde nogle af nøgletallene fra besvarelserne. Besvarelserne kan ses på skolens hjemmeside.
Beslutning:
 
      
 
Punkt: 4
Åbent Hus (10 min)
Ansvarlig:
LB
Sagsfremstilling:
Orientering omkring fremmødet de tre Åbent Hus dage. Skal vi fortsat have tilbud om en ”skolelørdag”?
Bemærkninger:
Fremmødet lørdag var fornuftigt. Der var 8 fraværende og alle var lovligt fraværende.
Beslutning:
Traditionen skal fortsætte fremover.
 
 
Punkt: 5
Lukkedage i SFO (15 min.)
Ansvarlig:
Per
Sagsfremstilling:
 
Bemærkninger:
Det endelige forslag til kommende skoleår er ikke færdigt, da det bl.a. afhænger af skoleskemaerne som endnu ikke er lavet. Antallet af lukkedage afhænger også af åbningstiderne i SFO.
Beslutning:
Der kortes et kvarter af åbningstiden om eftermiddagen så der er åbent fra 6.15 til 16.45 (16.00 fredag) fra og med 1. august.
 
 
 Punkt: 6
Høringssvar vedr. Fælles ledelse (10 min.)
Ansvarlig:
LB/Tina
Sagsfremstilling:
Inden påskeferien er der høring omkring fælles ledelse. Høringsbrevet er ikke kommet endnu, men vi regner med, at det når at komme inden mødet mandag.
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Fællesbestyrelsen har ikke bidraget til høringssvaret.
 
 
Punkt: 7
Fælles ledelse – Sparkær & Mønsted (30 min.)
Ansvarlig:
Tina
Sagsfremstilling:
Status fra infomøde d. 3. marts. Gennemgang af tidsplan for processen (se vedhæftede bilag). Input ønskes til profilbeskrivelse til stillingsopslag vedr. stillingen som fælles leder
Bemærkninger:
Skuffende fremmøde til forældremødet. Der har været 2 kritiske henvendelser fra forældre. Tina har svaret dem.
Beslutning:
Der skal være en repræsentant fra SFO i ansættelsesudvalget. Repræsentanter i ansættelsesudvalget fra Sparkær: Trine (forældrerepræsentant ”Søløven”), Lene R (forældrerepræsentant), Lene B (medarbejderrepræsentant), Johanna (leder ”Søløven”).
 
 
Punkt: 8
Skolemad (10 min)
Ansvarlig:
Lene R
Sagsfremstilling:
Opdatering
Bemærkninger:
Plejehjemmet er interesseret i at lave skolemad. Prisen pr. portion vil blive 20-22 kr. Der er udsendt et brev til forældrene for at høre, om der er interesse.
Beslutning:
 
 
 
Punkt: 9
EVT.
Ansvarlig:
Alle
Sagsfremstilling:
Flytning af mødet tirsdag d. 20. april.
Sponsorering af t-shirt til store lejrskole.
Skolebladet er snart klar til udbringning.
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Møde tirsdag d. 20. april flyttes evt. til torsdag d. 15. april (eller aflyses).
Bestyrelsen er positiv med hensyn til sponsorering af t-shirts.
 
 
Dagsorden udarbejdet af Tina & Lene d. 09.03.2010
 
Næste møde torsdag d. 15. april
 
Bo medbringer brød til næste møde.
 
Referent: Søren Bundgaard