Fællesbestyrelsesmøde
d.14.12.09
Kl.17.30- ?
 
Tilstede: Trine, Tina, Brøns, Bo, Torsten, Hanne, Johanna, Marianne, Lene, Peter, Per, Søren H, Bjarke, Andreas
Afbud: Søren B 
 
 
Punkt: 1
Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig:
SH
Sagsfremstilling:
 
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Referat godkendt.
 
 
 
Punkt: 2
Orientering
Ansvarlig:
Elevråd, SH, Per & Johanna
Sagsfremstilling:
Elevrådet:
Skoleleder:
Børnehaven:
Sfo/klub:
Øvrige:
Bemærkninger:
Elevrådet: Har haft en god juleklippedag. Alle klasser er med i en genbrugsjulekonkurrence på skolen, hvor klasserne er pyntet med genbrugsting.
Søløven: Har haft julefest med flere udendørs aktiviteter. Der var rigtig god plads idet der var mange af aktiviteterne som foregik ude.
Der er bevilget 15000,-kr til service af ventilationsanlægget samt diverse undersøgelser i forbindelse med det dårlige indeklima.
Dispensation vedr. madordning indsendt.
Søren har haft ringet rundt til nogle forældre angående manglende betaling af e-mad. Det er lovet bragt i orden inden juleferien.
Reaktion fra en forældre på nyhedsbrevet ang. skiftetøj. Johanna tager kontakt til forældreren og uddyber sit svar, som er blevet fremlagt i fællesbestyrelsen.
Sfo/klub: Der har været afholdt julemarked, som blev besøgt af rigtig mange. Per orienterede om klubbens kommende budget.
Beslutning:
 
  
 
Punkt: 3
Konstituering
Ansvarlig:
SH
Sagsfremstilling:
På sidste møde meddelte Torsten, at han ønsker at trække sig med virkning fra 1. januar 2010, både som formand og som medlem af fællesbestyrelsen.
Fællesbestyrelsen skal derfor konstituere sig på ny. Pt. er Tina næstformand. Ligeledes er Peter Laursen indkaldt, da han er 1. suppleant. Peter deltager i mødet d. 14.12.09.
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Tina blev ny formand og Trine ny næstformand
 
  
Punkt: 4
Revidering af principper
Ansvarlig:
Alle
Sagsfremstilling:
Se vedhæftede forslag til revidering af: Samværsregler, Brug af lokaler, Vedligehold af fysiske rammer, samarbejde mellem LBO og hjemmet.
Bemærkninger:
På sidste møde havde vi forslag til Samværsregler og samarbejde mellem LBO og hjem på dagsordenen. Der var enkelte kommentarer og ændringsforslag.
Ligeledes er der nu udarbejdet forslag til principper for brug af lokaler og vedligehold af de fysiske rammer. (Se vedhæftede)
Beslutning:
Der var enkelte ændringer til princippet omkring samarbejde: Johanna afleverer ændringer til Søren.
 
Princippet om orden- og samværsregler tages op i januar.
 
Princippet om bevægelsespolitik: udsat til januar.
 
Princippet om vedligehold af fysiske rammer: Bygninger og udendørsarealer skal så vidt muligt fremtræde som velholdte og velindrettede.
 
Princippet om brug af lokaler: punkt 2. De lånte lokaler skal afleveres i ryddelig stand efter brug.
Punkt 3. Sparkær LBO er røgfri.
      
 
Punkt: 5
Fremtidig gennemgang af principper
Ansvarlig:
Lene
Sagsfremstilling:
Skal vi fortsætte med gennemgangen på den måde, vi har gjort indtil videre, eller skal vi gøre det på en anden måde. Lene foreslår, at vi kort diskuterer de principper, der skal revideres på mødet inden princippet er på dagsordenen.
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Fremover diskuteres princippet først på bestyrelsesmødet, hvorefter der er nogle som sætter sig sammen og laver det endelige udkast.
 
 
Punkt: 6
Bestyrelsesfest 2010
Ansvarlig:
Tina
Sagsfremstilling:
Hvornår skal den afholdes?
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Festen afholdes efter nyvalg til bestyrelsen.
 
 
Punkt: 7
Evt.
Ansvarlig:
 
Sagsfremstilling:
 
Bemærkninger:
 
Beslutning:
 
 
Referent: Per
 
Dgs. lavet af Tina, Torsten & SH